Oprawa prac dyplomowych

(okładki kanałowe twarde z napisem)

 

Druk w/g cennika o drukowaniu

 

Oprawa pracy przy jednoczesnym wydruku - 10 zł

Oprawa bez wydruku                                - 12 zł