Kserokopie i wydruki

Czarno białe. (Na urządzeniach laserowych).

 

Ksero A-4 (Czarno-białe)

od 1 do 20 szt         0,20

Przy kopiowaniu z książki lub zeszytu nie stosujemy rabatów.

od    21 szt             0,15

od    51 szt             0,12

od   101 szt             0,10

od 1001 szt             0,09

Ksero A-3 (Cz-b)     0,40

 

Wydruk A-4 (Czarno-biały)

od 1 do 10 szt          0,30

od   11 szt               0,20

od   21 szt               0,15

od   51 szt               0,12

od 101 szt               0,10

Wydruk A-3 (Cz-b)   0,60

 

Kolorowe. (Na urządzeniach laserowych).

 

Ksero i wydruk A-4 (Kolor)

do 30% strony          0,60

do 60% strony          1,20

ponad 60% strony     2,00

Ksero i wydruk A-3 (Kolor)

do 30% strony          1,20

do 60% strony          2,40

ponad 60% strony     4,00