Kserokopie

Czarno białe. (Na urządzeniach laserowych).

 

Ksero A-4 (Czarno-białe)

od 1 do 20 szt         0,20

od    21 szt             0,15

od    51 szt             0,12

od   101 szt            0,10

od 1001 szt            0,09

 

Nieformatowe         0,25

Z książki, zeszytu    0,30


Ksero A-3 (Cz-b)     0,40

Z książki, zeszytu     0,60

 

Kolorowe. (Na urządzeniach laserowych).

 

Ksero A-4 (Kolor)

do 30% strony          0,60

do 60% strony          1,20

ponad 60% strony     2,00

Ksero A-3 (Kolor)

do 30% strony          1,20

do 60% strony          2,40

ponad 60% strony     4,00