Film z kasetą

Wywołanie filmu

 

Typ filmu                                                 cena

135 (35 mm) kolor lub czarno-biały (proces C-41)                  7,00 zł

120, (61,5 mm) kolor lub czarno-biały (proces C-41)              7,00 zł

APS,110,126,220 kolor lub czarno-biały (proces C-41)  10,00 zł

135 (35 mm) czarno-białe (w koreksie).                             12,00 zł

120 (61,5 mm) czarno-białe (w koreksie).                          12,00 zł

220 (61,5 mm) czarno-białe (w koreksie).                          15,00 zł

 

Domyślnie po wywołaniu film 135 zostaje pocięty i zafoliowany. Ale nasz klient może zamówić inne zapakowanie.

 

Informacje techniczne:

  Proces C-41 jest przewidziany dla negatywów maskowanych: barwnych i czarno białych. Wykonuje się go w specjalnych procesorach filmowych (maszynach), w których zależnie od zaawansowania: temperatura, regeneracja kąpieli, czas procesu i mieszanie roztworów chemicznych są kontrolowane komputerowo.

  Ponadto w dobrych laboratoriach systematycznie wywołuje się specjalne odcinki testowe (stripy), które następnie mierzy się densytometrem aby sprawdzić a w razie potrzeby skorygować aktywność lub ciężar właściwy poszczególnych kąpieli chemicznych. Pomiarowi poddaje się w ten sposób aktywność wywoływacza, odbielacza i utrwalacza. Prawidłowo przebiegający proces C-41 daje stałe gęstości optyczne (zaczernienie) na czterech poziomach krzywej charakterystycznej, tj: obszary nienaświetlone (Min), niska gęstość optyczna (LD), wysoka gęstość optyczna (HD) i całkowite naświetlenie (Max). Ocenie poddaje się również aktywność odbielacza przez obserwację pola żółtego (naświetlanego światłem niebieskim).

  Dbanie o odpowiedni stan kąpieli chemicznych ma znaczenie zwłaszcza obecnie, gdy dziennie w procesorach wywołuje się coraz mniejszą liczbę filmów. Szczególnie wywoływacz wymaga większej regeneracji. Tylko nieliczne laboratoria kontrolują prawidłowość procesu wywołania negatywów.